torsdag 13. september 2012

Spesifikke språkvansker - vansker med prosedural minnefunksjon?

Dette blogginnlegget anbefales først å fremst å leses hvis du har litt kunnskap om SSV.

Hvis man har har studert spesifikke språkvansker (SSV) vet man at "fenomenet" ikke består av enkle og entydige karakteristikker, og mye kan sies om diagnosen. Noe vi vet er ihvertfall at mange barn med SSV - (kanskje de fleste?) - har morfologiske vansker (se f.eks Bjerkan).

Artikkelen jeg har sett litt på bærer følgende overskrift: Working, declarative and procedural memory in specific language impairment.
"According to the Procedural Deficit Hypothesis (PDH), abnormalities of brain structures underlying procedural memory largely explain the language deficits in children with specific language impairment (SLI)."

Jeg har prioitert å ikke gå dypt ned i denne artikkelen foreløpig, men slik jeg tolker den etter kjapp gjennomlesning antyder den at svekkelse i den verbale prosedurale minnefunksjonen kan være årsaken til grammatiske vansker hos barn med SSV. En slik argumentasjon virker, slik jeg tolker den i skrivende stund, også logisk med tanke på at morfologien dreier seg om språkets formregler - og er i så måte en "prosedyrisk" ferdighet. Alt i alt synes jeg det er en artikkel som er verdt å ha med seg "i bakhodet" - om ikke annet.

Last ned gratis om du er logget inn på UiO: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010945211001705

Ingen kommentarer: