1-2 år


Hva burde barnet mitt kunne?

Hørsel og forståelsePrating
 • Peker på noen kroppsdeler når det blir spurt.
 • Følger enkle kommandoer og forstår enkle spørsmål ("Rull ballen", "Kyss babyen" "Hvor er skoen?").
 • Lytter til enkle historier, sanger og rim.
 • Peker på bilder i en bok når det blir navngitt.
 • Sier flere ord hver måned.
 • Bruker noen en-eller to-ords spørsmål ("Hvor katt?" "Ha det!" "Hva det?").
 • Setter to ordene sammen ("mer kjeks", "ingen juice", "mamma bok").
 • Bruker mange forskjellige konsonantlyder i begynnelsen av ord.

Hva kan jeg gjøre for å hjelpe?

 • Snakk mens du gjør ting og går steder. Når du er på tur med vognen  for eksempel, kan du peke på kjente objekter (f.eks biler, trær og fugler) og si navnene deres. "Jeg ser en hund. Hunden sier 'voff. Dette er en stor hund. Denne hunden er brun. "
 • Bruk enkel men grammatisk tale som er lett for barnet å imitere.
 • Gjør bade tid "lydspilletid" også. Vær på øye-nivå med barnet ditt. Spill "båten tøffer", som sier "p-p-p-p". La barnet kjenne luften av lyder som du gjør dem. Blåse bobler og gjøre lyden "b-b-b-b». Føl på "motoren i halsen" på denne lyden. 
 • Utvide ord. For eksempel, hvis barnet ditt sier "bil," du svare ved å si: "Du har rett! Det er en stor rød bil."
 • Fortsette å finne tid til å lese for barnet ditt hver dag. Prøv å finne bøker med store bilder og en eller to ord eller en enkel setning eller en setning på hver side. Når du leser for barnet, ta tid å navngi og beskrive bildene på hver side.
 • Har barnet ditt peker til bilder som du gir navn.
 • Be barnet ditt å nevne bilder. Han eller hun kan ikke svare på navngi forespørsler på første forsøk. Bare benevn bildene for ham eller henne. En dag vil han eller hun overraske deg ved å komme ut med bildets navn.

Ingen kommentarer: