torsdag 6. september 2012

Talestemmen representerer hele hjernen!


Som vi tidligere også har sett på, er det et bredt spekter av karakteristiske personlige kjennetegn som kommer frem i vår talestemme.  Det er virkelig bemerkelsesverdig at kognitive prosesser fra hele hjernen i interaksjon er uttrykt gjennom den menneskelige stemmen - noe vi nå skal se litt nærmere på.

Enhver vokal ytelse krever en kompleks orkestrering fra vokalapperatet, som igjen er sterkt påvirket av hjerneaktivitet i store deler av hjernen. Subkortikale system (under hjernebarken), inkludert det limbiske system av hjernen danner holdninger, humør, og følelser som blir representert i talestemmen. Tinninglappen og isselappen akkumulerer minner og fakta som leder til tro og antagelser, som også influerer tonehøydekonturer og aksent, talehastighet, lydstyrke og andre vokale attributter. Intensjoner, mål og motorisk programering blir hovedsaklig forvaltet av frontallappsystemene i et sirkulært samarbeid med den subkortikale kjerne - som bidrar til enhver vokalisering. Fascinerende, ikke sant?

Hvis noen skulle være ytterligere interessert kan det være jeg vil skrive mer konkret om hva vi vet fra ulike nevrologiske studier basert på hjerneavbildninger med blant annet fMRI og PET. 

Kilde: Foundations of Voice Studies - An Interdisciplinary Approach to Voice Production and Perception,
Jody Kreiman and Diana Sidtis (2011).

Ingen kommentarer: