tirsdag 4. september 2012

Artikkelanbefaling for afasiinteresserte

Tittel: Pårørendes opplevelse av kommunikasjon og logopeditjenesten ved afasi (min oversettelse)

På bakgrunn av sine studier om hvordan nærmeste pårørende opplever kommunikasjonen og logopedtjenesten ved afasi anbefaler de svenske artikkelforfatterne at logopeder arbeider mer med funksjonell kommunikasjonstrening og kommunikasjonspartnertrening i tillegg til opptrening av språkevner.

Anbefaler å lese artikkelen for dem som arbeider med afasiklienter med pårørende. Hvis du er innlogget på UiOs maskiner kan du laste ned artikkelen gratis på:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02687038.2012.671927.

Ingen kommentarer: