fredag 24. august 2012

Tankevekker for pedagogisk-psykologisk rådgivning idag?

Forfatteren hevder at vi er inne i et behandlingsparadigmene som forankrer sin forståelse i «biologi, kognisjon eller atferd (BIKOADS)». Spørsmålene om hva et barn har erfart i sitt liv forsvinner i overtroen på egne metoder, tester og utredninger.

Per Are Løkke sier videre at "Gjennom helsebyråkratiets økonomiske blikk virker BIKOADSs metoder overbevisende og lønnsomme. Metodene er avgrensete, målrettete og målbare, og de virker raskt ved å redusere symptomet. Disse metodene er også generelle og standardiserte, slik at alle med diagnose X skal behandles med metode Y (en metode alle behandlere raskt kan skolere seg i).

Dette er en artikkel fra tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 46, nummer 7, 2009 som er like aktuelt idag. Jeg mener dette er en tankevekker for de som er innenfor fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning fordi den økonomiske tankegangen synes å ligne det Løkke beskriver.

Les artikkelen: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=85610&a=2

Ingen kommentarer: